Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!

Önümler

 • çaga bezi öndürýän maşynlar, bezi öndürýän maşynlar

  çaga bezi öndürýän maşynlar, bezi öndürýän maşynlar

  çaga bezi öndürýän maşynlar bezi öndürýän maşynlar Önümiň beýany Haryt görnüşi aýal-gyzlar çaga bezegi Dizaýn tizligi 800pcs / min Durnuk tizligi 600pc / min Geçiş tizligi ≥ 98% (ueelimleýji enjamy öz içine almaýar) Elektrik sim 3 × 120mm2 + 1 × 50mm2 + 1 × 25mm2 Gysylan howa üpjünçiligi 0.6-0.8Mpa Iş meýdany 39m * 9m * 5m (L * W * H) * Inwertor sürüjisi, sensor ekrany bilen PLC dolandyryşy * Çig materiallaryň dartyş gözegçiligi ...
 • Kiçijik göwrümli çaga bezi öndürýän maşyn önümçilik liniýasy Doly awtomatiki bezi öndürýän maşyn

  Kiçijik göwrümli çaga bezi öndürýän maşyn önümçilik liniýasy Doly awtomatiki bezi öndürýän maşyn

  Kiçijik göwrümli çaga bezi öndürýän maşyn önümçilik liniýasy Doly awtomatiki bezeg öndürýän maşyn Çaga bezi öndürýän maşyn Çaga bezegi öndürýän maşyn, çaga ýa-da ulular üçin dürli çig mal bilen bezeg şekillerini öndürmek üçin amatlydyr.Çykan önümler: Dürli şekilli (T şekilli, men şekillendirýärin, balak çekýärin we ş.m.) we dürli ululykdaky çaga bezi: NB, S, M, L, XL, XXL.Sazlama Önümiň ölçegi 380x280mm, 420x320mm, 480x320mm, 520x340mm Howpsuz ...
 • Awtomatiki aýal sanitariýa salfet maşyny sanitar enjamlary Napkin ýasaýjy maşyn

  Awtomatiki aýal sanitariýa salfet maşyny sanitar enjamlary Napkin ýasaýjy maşyn

  Awtomatiki aýal-gyz sanitar salfet maşynlary sanitariýa gaplary Napkin ýasaýjy maşyn sanitar salfetka ýasaýjy maşynlar Uzynlygy 210-dan 420-e çenli aralykda sanitariýa salfetkalarynyň köp aýratynlyklary bar. Önümiň artykmaçlyklary: Dürli taýýar önüm spesifikasiýalary dürli bazarlaryň talaplaryna laýyklykda edilip bilner we önümiň uzak ömri bar.Maşyn işleýşi: Dürli önüm talaplaryna laýyklykda iň ýokary önümçilik tizligi minutda 1000 bölege ýetip biler ...
 • Çaga perdelerini öndürmek üçin enjamlar Awtomatiki ulular çaga bezi öndürýän maşyn

  Çaga perdelerini öndürmek üçin enjamlar Awtomatiki ulular çaga bezi öndürýän maşyn

  Çaga bezi önümçilik enjamlary Awtomatiki ulular çaga bezi öndürýän maşyn Çaga bezi önümçilik enjamlary Awtomatiki ulular çaga bezegi öndürýän maşyn Tehniki aýratynlyklary: * Ykjam dizaýn, aňsat işlemek we hyzmat etmek * Geljekde kämilleşdirmek üçin modully dizaýn * Pes sarp, ýokary netijelilik * Servo ýa-da ýygylyk inwertor geçirişi * Adam bilen maşyn söhbetdeşligi üçin duýgur ekran * Awtomatiki ýazgy we amal maglumatlaryny hasaplamak * Esasy çig mal awtomatiki nol tizlikde bölünýär * Inwertor ...
 • Sanetari Pad Machine Napkin Sanitar Pads

  Sanetari Pad Machine Napkin Sanitar Pads

  Sanetari Pad Machine Napkin Sanitar Padlar Maşyn öndürýän enjamlar doly sero awtomatiki sanitariýa salfetka önümçilik liniýasy Tehniki parametrler Umumy ululygy 25 * 6 * 3m Maşyn ölçegi 19 * 2 * 2.4m Dizaýn tizligi 1300pc / min Durnukly iş tizligi 800pc (awtomatiki) -1200 (doly) servo) kompýuterler / min Geçiş göterimi 98% Kuwwat çeşmesi 380V, 50HZ Maşyn kuwwaty takmynan 140-220kw Howa basyşy 0.6-0.8Mpa Maşynyň agramy 30T töweregi Hyzmatlarymyz 1.Bizde 15 ýyldan gowrak önümçilik we öňki ...
 • “Semi Full Servo” awtomatiki usulda ulanylýar Sanitar Napkin Ulular çaga bezi önümçilik liniýasy

  “Semi Full Servo” awtomatiki usulda ulanylýar Sanitar Napkin Ulular çaga bezi önümçilik liniýasy

  “Semi Full Servo” awtomatiki usulda ulanylýar Sanitar Napkin Ulular çaga bezegi önümçilik liniýasy Öndüriji maşyn önümleriniň beýany Dizaýn tizligi 300 metr / minutlyk gurnama kuwwaty Takmynan 250Kw iş tizligi 220 ~ 250 metr / minut Elektrik 380V ± 5% 、 50HZ Kwalifikasiýa derejesi> = 98% Jemi agram Takmynan 75 tonna netijelilik> = 85% Maşynyň ululygy 24 × 8 × 5 M (L × W × H) Maşyn çarçuwasynyň gurluşy we baş gahrymanlar 1) .Gaty inedördül polat çarçuwasy: Paneli 30mm galyňlyk ...
 • çaga bezi öndürýän maşyn

  çaga bezi öndürýän maşyn

  çaga bezi öndürýän önümçilik liniýasy Çaga bezi öndürýän önümçilik liniýasyny öndürmek üçin Önüm syn enjamy, ýokary tizlikde enjamyň takyklygyny we durnuklylygyny kepillendirmek üçin, sero gözegçilik bilen dolandyrylýan esasy çig mal, geçiriş gözegçiligi üçin birnäçe sero hereketlendirijini kabul ediň we edip biler Önümiň göwrümini üýtgetmek üçin haýsydyr bir geçiriji bölekleri üýtgetmäň, gönüden-göni PLC-de goýup bilersiňiz, ÖNÜMLERINIEC AECRATYNLYGYNY dolandyrmak we goldamak aňsat ...
 • Gyzgyn satuwda bir gezek ulanylýan ulular üçin gaýtadan ulanylýan çagalar maşynlary Ykdysady sanitariýa salfetka ýasaýjy maşyn

  Gyzgyn satuwda bir gezek ulanylýan ulular üçin gaýtadan ulanylýan çagalar maşynlary Ykdysady sanitariýa salfetka ýasaýjy maşyn

  Gyzgyn satylýan bir gezek ulanylýan ulular üçin gaýtadan ulanylýan perdeler Maşyn ykdysady sanitariýa salfetka ýasaýjy maşyn öndürýän esasy parametr umumy ululygy 30 * 6 * 4m maşynyň ululygy 22 * ​​2 * 3,5m dizaýn tizligi 600pc / min Durnukly iş tizligi 450-500pcs / min Pass göterimi 98% Power source 380V , 50HZ Maşyn kuwwaty takmynan 260kw Howa basyşy 0.6-0.8Mpa Takmynan 60T konfigurasiýa Önümiň ululygy 380 × 280 420 × 320 480 × 320 520 × 340 Howpsuzlyk ulgamy Gurlan howpsuzlyk goragçysy ...
 • Öýjükleri ýasaýan maşynlar Awtomat ulular we ulanylýan çaga bezi maşynlary

  Öýjükleri ýasaýan maşynlar Awtomat ulular we ulanylýan çaga bezi maşynlary

  Öýjükleri öndürýän maşynlar Awtomat ulular we çaga bezi maşynlary Ulanylan tehniki parametrleriň umumy ululygy 33 * 8 * 4,5 m Maşynyň ululygy 31 * 2.2 * 4.5m Dizaýn tizligi 230pc / min Durnukly iş tizligi 180 (awto) -250 (doly servo) kompýuter / min Pass göterim 98% Kuwwat çeşmesi 380V, 50HZ Maşyn kuwwaty 400kw töweregi Howa basyşy 0.6-0.8Mpa Maşynyň agramy 90T töweregi
 • Täze dizaýn aýal-gyzlar sanitariýa ýasaýjy maşyn Napkin maşyn

  Täze dizaýn aýal-gyzlar sanitariýa ýasaýjy maşyn Napkin maşyn

  Täze dizaýn aýal-gyzlar sanitariýa ýasaýjy maşyn salfetka maşyny 1. Bu maşyn aýal-gyzlaryň sanitariýa salfetkasy önümini öndürmek üçin aýratyn.2. PLC dolandyryş ulgamyny kabul ediň.3. Adam maşyn interfeýsi duýgur ekran bilen dolandyrylýar.4.Arlaid kagyzy ýa-da pagta ýadrosy siňdiriji material hökmünde ulanylyp bilner 5. surfaceerüsti material dokalmadyk mata ýa-da dykylan film ulanyp biler.6. Stepdimsiz sazlaýjy tarapyndan dolandyrylýan SAP-yň göwrümi.7. Wakuum geçiriji ulgamyň ulanylmagy durnuklylygy we berkligi kepillendirýär ...
 • “Semi Full Servo” awtomatiki ikinji el, “San Sanitar Napkin” ulularyndaky çaga bezi önümçilik liniýasyny öndürýän maşyn

  “Semi Full Servo” awtomatiki ikinji el, “San Sanitar Napkin” ulularyndaky çaga bezi önümçilik liniýasyny öndürýän maşyn

  “Semi Full Servo” awtomatiki ikinji el, “San Sanitar Napkin” ulular çaga bezegi önümçilik liniýasyny öndürýän maşyn 1. Esasy tehniki parametrler: Konfigurasiýa önüminiň gurluşy daşaýjy dokma, çiş ýadrosy (SAP bilen garyşyk), ýokarky sahypa (3-PCS gurluşy), ADL, Arka sahypasy , Yzyna çykarylýan kagyz, Ganatlar çykarylýan kagyz, halta film önüminiň ölçegi Gündiz ulanylyşy: 240mm Gijeki ulanylyşy: 285mm (omöriteleşdirilen dizaýn) Dolandyryş ulgamy PLC Programma gözegçiligi, HMI operasiýasy Dartyş ulgamy Daşaýjy dokumasy, siňdiriji ...
 • Doly awtomatiki goşa gatlak sanitar salfetka dokumasy kagyz ýasaýjy maşyn

  Doly awtomatiki goşa gatlak sanitar salfetka dokumasy kagyz ýasaýjy maşyn

  Doly awtomatiki goşa gatlak sanitar salfetka dokumasy kagyz ýasaýjy maşyn Doly awtomatiki goşa gatlak sanitar salfetka dokumasy kagyz öndürýän maşyn CIL-NP-7000K-250-500-2 dürli ölçegli salfetka kagyzlaryny gaýtadan işlemek üçin çig kagyz hökmünde ulanylýar.Enjam çig mal bilen iýmitlenmekden, nagyşlamakdan, eplemekden we kesmekden başlap, bir setir bolup, soňra gaplamakdan başlaýar.Önüm arassaçylyk we arassaçylykdyr.Müşderi dürli görnüşli (180 - 500) salfetka p öndürmeli bolsa ...
12345Indiki>>> Sahypa 1/5