Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!

ÖNÜMLER

BIZ hakda

KOMPANI PRA PROFILI

    img_bg1

“Quanzhou womeng Intelligent Equipment Co ,, Ltd.” Gündogar Aziýanyň medeni paýtagty we deňiz ýüpek ýolunyň başlangyç nokady bolan Quançhououda ýerleşýär, 2016-njy ýylda döredilen bu kompaniýa hajathana kagyzlaryny öndürmek we satmak bilen meşgullanýan kärhana. sanitariýa salfetka enjamlaryny, aşgazan enjamlaryny, çekiji balak enjamlaryny, düşek enjamlary düşek enjamlaryny we ş.m.

HABARLAR

“Şu gün sekiz minut” içeri girdi ...

“Şu gün sekiz minut” içeri girdi ...

Täze akyl eýýamyndan başlap, akylly enjamlar kem-kemden jemgyýetiň işini üýtgedýär.Kompaniýa ösüp barýarka, Quanzhou Womeng Intelligent Equipment Co., Ltd. elmydama üpjün edýär ...

Çaga “uzak nahar” hakda näçeräk bilýär?Eýranyň arassa salfetka enjamlary Indi bäbekler bir tarapdan amatly we arka peşew etmek meselesini halas edýän we ...
Iňlis metbugaty: inflokary inflýasiýa afrikaly aýal-gyzlaryň “sanitariýa garyplygyny” güýçlendirýär.